Přeskočit na obsah

Projekt Marionette z.s.

Projekt Marionette z.s. je zapsaný spolek, který podporuje děti s kombinovaným postižením na cestě k nezávislejšímu životu.

Schopnost chůze je pro většinu z nás samozřejmá. Stručně řečeno, ani o tom nepřemýšlíme. Ale kdokoli, kdo si někdy narazil a nebo zlomil nohu, ví, jak rychle se jeho pohyb může zastavit.

U dětí s kombinovaným postižením je toto zastavení bohužel denním programem! Stání, natož chůze, je pro ně velkou výzvou! Téměř vždy vyžadují pomoc pečovatele (rodiče), ke kterému jsou vázáni po celý svůj život. Tato osoba se jim snaží pomoci dosáhnout jejich cílů a rozvíjet jejich potenciál dle daných možností.

My chceme pomoci!

Jako kadeřnice se setkávám se spoustou lidí, lidských osudů a tragédií, ale zaplať Pánbůh i obrovských radostí. A právě moje práce mě na tuto myšlenku přivedla!

Kdo jiný než my, kadeřníci, dokáže pohnout alespoň trochu lidskými myšlenkami? Jako kadeřníci prodáváme trendy, krásu, produkty… Tak proč bychom nemohli prodat také dobrou myšlenku?!

Pojďte mi prosím s touto myšlenkou pomoci a podpořte dobrou věc!

Ptáte se proč právě Marionette?

Protože ty nejhůře postižené děti s kombinovaným postižením, jsou ve své podstatě ,,Marionettami,,.

No neni Marionetta jako Marionetta.

Tyto děti, budou sice vždy odkázáni na pomoc druhého, ale můžeme  jim pomoci státi se více nezávislými. Cil těchto dětí a jejich rodin je rozvinout jejich potenciál co nejvíce. U některého z nich to může být obyčejná snídaně či obléknutí se, u druhého možnost postavit se na své vlastní nohy. Ale hlavně , všechny tyto děti touží být součástí kolektivu svých vrstevníků. Podpořte proto spolu s námi jejich snahu žít obyčejný život a zbořme pro ně fyzické i mentální bariéry. 
Jsou takoví jako my, jedineční!

Naše výzva?

Tímto projektem bychom chtěli získat co nejvíce finančních prostředků na nákup speciálních pomůcek a potřeb, které pomáhají rozvíjet kognitivní a motorické schopnosti dětí natolik, aby se mohli co nejlépe úplně začlenit do normálního života a plnit si své sny.

Co bychom chtěli za peníze v pořídit? 

Za získané peníze bychom chtěli pořídit rehabilitační technické pomůcky. Jako například:

NF Walker https://youtu.be/Si–5xo7aGY  rehabilitační pomůcka díky které se děti s fyzickým postižením dostanou do vertikální polohy a posilují svalstvo celého těla. Což napomáhá k lepší fyzické kondici, podporuje správné fungování metabolismu. 

FireFly Upseehttps://youtu.be/LbWQhPdtr48 rehabilitační pomůcka pro volnější pohyb dětí se zdravotnim postižením a pro rozšíření jejich pohybových možností a tak i poznávání jejich okolí.

s kým spolupracujeme?

Protože jsem se narodila jako Čechoslovenka, rozhodla jsem se pro spolupráci se 2 organizacemi. Organizace Život dětem www.zivotdetem.cz  v České republice a Platforma rodín dětí so zdravotním znevýhodněním www.platformarodin.sk na Slovensku.