Přeskočit na obsah

Utajení zásady
ochrany osobních údajů objasňuje podstatu, rozsah a účel zpracování osobních údajů v rámci online nabídky a webových stránek, které jsou s ním spojeny. Obecné použití našich stránek je možné bez poskytnutí osobních údajů. Pro použití jednotlivých služeb na našem pracovišti však mohou vzniknout různá nařízení, která jsou v tomto případě vysvětlena samostatně. Vaše osobní údaje (např. e-mail, telefonní číslo, atd.) jsou zpracovávány pouze námi v souladu s ustanoveními všeobecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). Data jsou osobní, pokud lze jednoznačně přiřadit konkrétní fyzické osobě. Právní základ ochrany údajů lze nalézt v obecném nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). Následující nařízení vás v tomto ohledu informují o povaze, rozsahu a účelu sběru, používání a zpracování osobních údajů.

Odpovědné ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR)

Projekt Marionette z.s.
Čechova 308/12
370 01 České Budějovice
Česká republika

Komunikace:

Dana Thiwissen
M: +420 608 021 862

Mail: info@projektmarionette.com
Web: www.projektmarionette.com

Správa adresáře
Dana Thiwissen

Typy zpracovaných dat
-údaje o kontaktech (např. jména, e-mailové zprávy),
-údaje o obsahu (např. texty, vzkazy).

Z technických důvodů, mimo jiné, následující data, která nám může poskytnout internetový prohlížeč nebo přenesena na našeho poskytovatele webového místa (tzv. soubory protokolu serveru):

-webový prohlížeč a používaný operační systém
-web, ze kterého jste nás navštívili (adresa URL odkazujícího serveru)
-datum a čas vašeho přístupu
-adresa IP (Internet Protocol).

Tyto anonymní údaje jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů, které jste poskytli, a neumožňují proto vyvodit závěry o konkrétní osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely za účelem optimalizace našich webových stránek a našich nabídek.

Účel zpracování
-poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu.
-odpovídání na žádosti o kontakt a komunikaci s uživateli.
-bezpečnostní opatření.

Změny našeho zákona o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit tato pravidla ochrany osobních údajů tak, aby vždy dodržovala aktuální zákonné požadavky nebo aby se provedly změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. zavádění nových služeb. Nová deklarace ochrany dat se bude vztahovat na vaši novou návštěvu.

Pro účely zpracování údajů odpovědným subjektem a třetí osoby
zpracujeme vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudou převedeny na třetí osoby k jiným účelům, než které jsou uvedeny. Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze s třetími stranami, pokud:

– vyjádřil jste svůj výslovný souhlas,
– zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy s vámi,
– zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,
– zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte převažující zájem na tom, abyste data nezpřístupnění.

Odstranění nebo zablokování
data se řídí zásadami vyhýbání se údajům a hospodářství s daty. Vaše osobní údaje proto ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k dosažení účelů stanovených v tomto dokumentu nebo podle různých dob skladování, které stanoví zákonodárce. 6 let podle § 257 odst. 1 HGB pro (např. obchodní knihy, skladové zásoby, počáteční rozvahy, roční účetní výkazy, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let v souladu s oddílem 147 čl. 1 AO pro (např. knihy, záznamy, zprávy o řízení, účetní doklady, obchodní a obchodní dopisy, dokumenty týkající se zdanění atd.). Po uplynutí příslušného účelu nebo po uplynutí těchto lhůt budou odpovídající údaje rutinně a v souladu s právními předpisy daného typu. 17 a 18 GDPR jsou blokovány nebo vymazány.

Informace/odvolání/odstranění
můžete se spolehnout na obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) pro otázky týkající se sběru, zpracování nebo použití vašich osobních údajů a jejich opravy, blokování, vypuštění nebo zrušení platnosti daného souhlasu. Kontaktujte nás bezplatně. Rádi bychom poukazali na to, že máte právo opravit nesprávná data nebo odstranit osobní údaje, pokud toto tvrzení není vyloučeno zákonnou povinností zachovat ji.

Soubory Cookies
lze používat dočasně a trvale a v rámci našich zásad ochrany osobních údajů to objasní. Pokud uživatelé nechtějí uložit soubory cookie v počítači, budou požádáni o zakázání odpovídající možnosti v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v nastavení systému v prohlížeči. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Hosting
hostující služby, které používáte, se používají k poskytování následujících služeb: infrastruktura a služby platforem, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, bezpečnostní služby a technické služby. Služby údržby používané pro účely používání této online nabídky.

V tomto případě zpracováme nebo naši poskytovatelé hostitelských služeb, údaje o kontaktech, údaje o obsahu, údaje o smlouvě, údaje o využití, metaa komunikační data zákazníků, zúčastněné strany a Návštěvníci této online nabídky na základě legitimních zájmů v efektivním a zajistit poskytování této online nabídky v souladu s Článku. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR i.V.m. Článku. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

Data serveru
z technických důvodů, mimo jiné následující data, která nám může poskytnout internetový prohlížeč nebo přenesena na našeho poskytovatele webového místa (tzv. soubory protokolu serveru):

-webový prohlížeč a používaný operační systém
-web, ze kterého jste nás navštívili (adresa URL odkazujícího serveru)
– datum a čas vašeho přístupu
-adresa IP (Internet Protocol).

Tyto anonymní údaje jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů, které jste poskytli, a neumožňují proto vyvodit závěry o konkrétní osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely za účelem optimalizace našich webových stránek a našich nabídek.

Šifrování SS
L za účelem ochrany bezpečnosti dat během přenosu se používá nejmodernější metoda šifrování (např. SSL) přes HTTPS.

Nabízíme vám
možnost kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webovém serveru. Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo kontaktu, dejte nám svůj dobrovolný souhlas za účelem kontaktování nás. To vyžaduje platnou e-mailovou adresu. Používá se k přiřazení žádosti a následné odpovědi. Zadání dalších dat je nepovinné. Informace, které poskytnete, budou uloženy za účelem zpracování žádosti, stejně jako pro případné následné dotazy. Po dokončení vámi provedené žádosti budou osobní data automaticky odstraněna.

Integrace služeb třetích stran a content
využívá nabídky služeb jiných výrobců v rámci našich nabídek online za účelem integrace jejich služeb. Předpokladem pro použití nabídek služeb je vždy přenos adresy IP uživatelů, protože nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče bez adresy IP. Někteří dodavatelé třetích stran používají webové signály pro statistické nebo marketingové účely. Informace získané prostřednictvím webových signálů mohou být uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele.

WordPress
integruje službu WordPress společnosti provider
Automattic Inc., 60 29 9 Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://wordpress.org/about/privacy/,

Google Fonts
integrujeme službu „Google Fonts“
společnosti provider
Google LLC, 1600 Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha
integrujeme službu „ReCaptcha“ poskytovatele provider
Google LLC, 1600 Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
Integrujte službu „mapy Google“ zprostředkovatele provider
Google LLC, 1600 Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Informace
upozornění bez předchozího kontaktu! Pokud obsah nebo prezentace těchto stránek poruší práva třetích stran nebo právní předpisy, požádáme o odpovídající zprávu bez nákladového lístku. Odstranění případného porušení práv duševního vlastnictví samotnými držiteli vlastnických práv se nesmí uskutečnit bez našeho souhlasu. Zaručujeme, že pasáže, které byly správně namítáni, budou okamžitě a natrvalo odstraněny bez nutnosti právní pomoci. Náklady, které vzniknou bez předchozího kontaktu, však budou zcela odmítnuty a v případě potřeby budeme mít námitky proti výše uvedeným ustanovením.

Stav zásady ochrany osobních údajů: 18/05/2019